1. Dostęp do ziemi

next down

System przemysłowy

ilustracja

OGRANICZONY - Ziemia jest traktowana jak towar. Na jej zakup mogą pozwolić sobie bardziej zamożni rolnicy. Powstają wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne. W efekcie mała grupa producentów posiada zdecydowaną większość areału.

System zrównoważony

ilustracja

SWOBODNY - Dostęp do ziemi jest traktowany jako prawo człowieka. Ziemia jest dostępna dla drobnych rolników. Dużą uwagę poświęca się przeciwdziałaniu monopolizacji i nadmiernemu rozrostowi gospodarstw rolnych, np. poprzez sprawiedliwy podział ziemi.

2. Dostęp do nasion
(i innych środków produkcji)

next down

System przemysłowy

ilustracja

OGRANICZONY - Na zakup nasion mogą pozwolić sobie bardziej zamożni producenci żywności. Korporacje stosują w dużym stopniu nasiona GMO i patentują różne odmiany roślin.

System zrównoważony

ilustracja

SWOBODNY - Nasiona posiadają przystępną cenę. Drobni rolnicy mają swobodny dostęp do nasion wielu odmian roślin. Rośliny, które uprawiają, są dostosowane do lokalnych warunków. Rolnicy mają prawo zachować własne nasiona na kolejny zasiew.

3. Sposób uprawy

next down

System przemysłowy

ilustracja

INTENSYWNY - Duże przemysłowe gospodarstwa rolne prowadzą intensywną i zmechanizowaną uprawę monokultur. Stosują syntetyczne środki ochrony roślin. Istotną rolę odgrywa także przemysłowa hodowla zwierząt.

System zrównoważony

ilustracja

EKOLOGICZNY - Gospodarstwa rolne stosują metody uprawy korzystne dla utrzymania żyzności gleby, z troską o przyrodę i dobrostan zwierząt. Rolnicy stosują środki pochodzenia biologicznego i mineralnego, które nie zostały przetworzone technologicznie. Dbają o zachowanie bioróżnorodności.

4. Przetwarzanie

next down

System przemysłowy

ilustracja

METODY PRZEMYSŁOWE - Przetwarzaniem żywności zajmują się duże zakłady produkcyjne. Podczas przetwarzania żywności dopuszcza się używanie syntetycznych środków „ulepszających” i konserwujących, które mogą mieć wpływ na nasze zdrowie.

System zrównoważony

ilustracja

METODY NATURALNE - Drobni rolnicy i spółdzielnie mają prawo do samodzielnego przetwarzania żywności oraz do bezpośredniej sprzedaży swoich wyrobów. Producenci żywności troszczą się o jej wysoką wartość odżywczą. Stosują takie dodatki, które są neutralne lub korzystne dla naszego zdrowia.

5. Przechowywanie
(na wypadek klęski / nieurodzaju)

next down

System przemysłowy

ilustracja

PRYWATNE - Ziemia jest traktowana jak towar. Na jej zakup mogą pozwolić sobie bardziej zamożni rolnicy. Powstają wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne. W efekcie mała grupa producentów posiada zdecydowaną większość areału.

System zrównoważony

ilustracja

SPOŁECZNE - Dostęp do ziemi jest traktowany jako prawo człowieka. Ziemia jest dostępna dla drobnych rolników. Dużą uwagę poświęca się przeciwdziałaniu monopolizacji i nadmiernemu rozrostowi gospodarstw rolnych, np. poprzez sprawiedliwy podział ziemi.

6. Pakowanie

next down

System przemysłowy

ilustracja

NIEOGRANICZONE - Żywność jest pakowana w dowolną ilość opakowań. Firmy nie biorą pod uwagę wpływu na środowisko materiałów, które wykorzystują do produkcji opakowań.

System zrównoważony

ilustracja

OGRANICZONE - Żywność NIE jest pakowana, jeśli tego NIE wymaga. Jeśli zachodzi taka potrzeba, stosuje się opakowania wielokrotnego użytku, materiały biodegradowalne i przyjazne dla środowiska.

7. Transport

next down

System przemysłowy

ilustracja

NIEOGRANICZONY - W wielu przypadkach umowy handlowe nie regulują bezpośrednio kwestii transportowych. Żywność jest produkowana w odległych regionach świata, a jej transport wiąże się z dużym zużyciem paliwa (tzw. żywnościokilometry).

System zrównoważony

ilustracja

ZRÓWNOWAŻONY - Dystrybucja żywności odbywa się lokalnie, przy niskim zużyciu paliwa. Odbiorcy żywności budują więzi społeczne z producentami.

8. Dystrybucja

next down

System przemysłowy

ilustracja

SUPERMARKETY - Dystrybucję żywności prowadzą sklepy wielkopowierzchniowe, które oferują klientom niższe ceny, gdyż wywierają nacisk na swoich dostawców. Supermarkety mogą nawet okresowo sprzedawać produkty poniżej ich wartości, aby pozbyć się lokalnej konkurencji.

System zrównoważony

ilustracja

EKOLOGICZNY - Dystrybucję żywności prowadzą małe, lokalne sklepy, sklepy spółdzielcze, targowiska i kooperatywy spożywcze. Rolnicy sprzedają swoje produkty bezpośrednio konsumentom, grupom konsumenckim oraz członkom Rolnictwa Wspieranego Społecznie (RWS).

9. Zapobieganie marnowaniu

next down

System przemysłowy

ilustracja

MARNOWANIE - Zapobieganie marnowaniu żywności nie jest priorytetem dla sklepów wielkopowierzchniowych. Najważniejszym standardem jest zachowanie maksymalnej świeżości produktów. Często wyrzuca się żywność wciąż zdatną do spożycia o bliskich terminach przydatności.

System zrównoważony

ilustracja

NIC SIĘ NIE MARNUJE - Dostawcy i konsumenci żywności dbają o jej jak najlepsze wykorzystywanie. Dostawy i zakupy są planowane w oparciu o realne zapotrzebowanie. Niesprzedana żywność trafia do banków żywności lub jest rozdzielana wśród członków grup konsumenckich.

10. Recykling resztek żywności

next down

System przemysłowy

ilustracja

BRAK - Resztki żywności nie są kompostowane. Trafiają na wysypiska śmieci razem z innymi odpadami.

System zrównoważony

ilustracja

RECYKLING - Kompostowanie resztek żywności pomaga utrzymać żyzność gleby. Zamyka też obieg substancji odżywczych. Gospodarstwa rolne mogą być odbiorcami kompostu z miast.

11. Kto korzysta na systemie żywnościowym

next

System przemysłowy

ilustracja

Zwycięzcami w przemysłowym modelu systemu żywnościowego są przede wszystkim KORPORACJE i zamożni rolnicy wielkoobszarowi. Ich priorytetem jest docieranie do jak największej liczby konsumentów i powiększanie zysków.

System zrównoważony

ilustracja

Zwycięzcami alternatywnych systemów żywnościowych są przede wszystkim DROBNI ROLNICY, którzy dbają o zdrowie konsumentów, dobrostan zwierząt i przyrodę.